Pla Estratégic Municipal 2023-27

El Pla Estratègic Municipal 2023-2027 (PEM) és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de l’Ajuntament d’Abrera i els objectius estratègics i línies d’acció per assolir-los considerant tots els recursos que l’ajuntament té al seu abast.

Aquest Pla estableix un full de ruta pel govern de la corporació centrat en fer d’Abrera una ciutat sostenible, cuidadora, educadora, igualitària i saludable que no deixi a ningú enrere.

Darrera actualització: 17 maig de 2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla d'Actuació Municipal connecta amb els ODS.